Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Thắng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyendinhthangthcsllcl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Cam Lộ
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Tin học, Thể dục
Giới thiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
Xác thực bởi Bùi Đức Hạnh, Bùi Đức Hạnh
Đã đưa lên 36 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 26 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4352 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này